Corona maatregelen en afspraken


De KNHB heeft vrijdag 23 april naar aanleiding van het door de overheid gepubliceerde openingsplan en de persconferenties van 13 en 20 april 2021 besloten alle competities van seizoen 2020-2021 te beëindigen. Uitzondering hierop vormen de Hoofdklasse Dames en Tulp Hoofdklasse Heren. Helaas ontbreekt het perspectief dat competities met de reguliere indeling dit seizoen nog tijdig kunnen worden hervat. 


Update na persconferentie 20 april:

Een van de versoepelingen van de coronamaatregelen is ook van invloed op onze vlub. Nu de avondklok wordt afgeschaft, kan er vanaf 28 april ’s avonds in elk geval weer wat langer getraind worden. De overige nu geldende maatregelen blijven van kracht.


Update na persconferentie 13 april:

KNHB: nog geen versoepeling bekend, wat nu?

De overheid heeft op 13 april 2021, tijdens de persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister De Jonge, met behulp van een nieuwe routekaart bekend gemaakt de samenleving langzaam weer te willen openen. Een en ander is wel afhankelijk van de besmettingscijfers die daartoe de mogelijkheid moeten bieden. De overheid wil bovendien werken met een openingsplan en heeft daarvan de globale opzet gedeeld.
In dat plan wordt gelukkig, in tegenstelling tot eerdere plannen en routekaarten, in iedere fase gesproken over het verruimen van de mogelijkheden voor de (buiten)sport. Wat echter niet duidelijk is, is welke versoepeling per fase precies wordt doorgevoerd. Daarnaast lijkt het huidige openingsplan pas in de laatste fase competities en wedstrijden buiten de eigen vereniging weer mogelijk te maken.

Lees hier meer.


Update na persconferentie 23 maart:


De avondklok geldt vanaf 31 maart van 22.00 uur tot 4.30 uur.


Dinsdagavond 23 maart liet het kabinet weten dat de huidige lockdown wordt verlengd tot en met 20 april a.s. en dat de avondklok vanaf 31 maart geldt van 22.00-4.30 uur. 

 

Dus dit betekent:
- Hockeyers tot en met 26 jaar mogen op de eigen vereniging trainen en onderling spelen zonder beperkingen.
- Hockeyers vanaf 27 jaar mogen alleen trainen in (maximaal) 4-tallen met in achtneming van de afstandsregels. Dat betekent dat zij tijdens de training 1,5 meter afstand moeten houden.
- Wedstrijden tussen verenigingen zijn niet toegestaan.


 

We trainen weer twee keer per week vanaf 29 maart volgens dit trainingsschema.

De hockeycommissie zal een weekend hockeyprogramma voor de maanden april en mei samenstellen. Jeugdteams (én seniorenteams met spelers met een leeftijd tm 26 jaar) kunnen onderling oefenwedstrijden regelen. Om wedstrijden te plannen dienen de coaches contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat jeugd. Ook regelen de teams zelf de scheidsrechters.

Uiteraard gelden de bekende coronamaatregelen nog steeds:
- Heb je klachten? Laat je testen en kom niet trainen. Bij een positieve uitslag dit graag doorgeven aan je coach/manager.
- Zijn er gezinsleden positief getest of ben je in contact geweest met een coronapatiënt: blijf thuis en laat je na 5 dagen testen.
- Na de training/wedstrijd ga je gelijk naar huis.
- Het clubhuis is gesloten.
- Toeschouwers bij trainingen en wedstrijden zijn niet toegestaan.
- Anderhalve meter is de afstand onderling en geldt vanaf 18 jaar als je niet aan het sporten bent.

-------


 

KNHB:

Wel of niet meer competitie spelen? (Update 26 maart)
Veel hockeyers en verenigingen geven aan nog graag competitie te willen spelen. Op die manier krijgen we weer meer reuring op de vereniging en kunnen we het verenigingsleven weer opstarten. En hoewel het passen en meten wordt, zijn er op dit moment nog voldoende weekenddagen beschikbaar om daar invulling aan te geven. Daarom is de KNHB er nog altijd alles aan gelegen om, zodra dit door de overheid wordt toegestaan, wedstrijden te organiseren. Daarbij zet de KNHB zich in voor zowel het in aangepaste vorm afmaken van de in september opgestarte competities, als het aanbieden van alternatieve competitievormen die (regionaal) aansluiten op de mogelijkheden die de overheid biedt. Die laatste optie sluit ook goed aan bij de wens van de overheid om reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken. Wanneer wij regionaal wedstrijden zouden kunnen spelen, kunnen we veel competitievormen mogelijk maken. Ook doorspelen in reeds gestarte competities zou dan voor veel teams tot de mogelijkheden kunnen behoren omdat de meeste teams regionaal zijn ingedeeld.

De KNHB is daarom continu in gesprek met de overheid, NOC*NSF en andere sportbonden. We willen allemaal niets liever dan een zo goed mogelijk einde van dit seizoen, en zullen elke versoepeling aanpakken om de hockeyers samen met de verenigingen weer echt te kunnen laten genieten van onze sport.

En als we weer mogen spelen, hoe gaat dan dan?
De competitieleiding staat klaar om, zodra het weer kan, binnen korte tijd competities neer te zetten voor iedereen om zo nog een leuk einde van het seizoen te beleven. De KNHB vindt het belangrijk om dit centraal te organiseren, zodat alle verenigingen daarop kunnen aansluiten. Daarvoor zien wij op dit moment nog altijd voldoende perspectief.

Hoe?
Dat rekenen we je graag voor.
Er zijn vanaf 20 april nog elf weekenden tot en met begin juli. Dat biedt dus nog voldoende ruimte voor wedstrijden. Voor het afspelen van de heenronde van de huidige competities bijvoorbeeld, hebben wij nog vijf tot zes weekenden nodig.

Na de volgende persconferentie, die plaatsvindt op 13 april, zal de competitieleiding, op basis van het dan geboden perspectief, opnieuw vaststellen en publiceren wat de mogelijkheden zijn. Daarbij wil de competitieleiding dan ook duidelijkheid geven over de deadlines die horen bij een eventuele hervatting van de reeds opgestarte competities.

Het is wellicht goed om nogmaals te benadrukken dat voor alle competities geldt dat deze niet meer in het reguliere format kunnen worden afgerond. Per categorie vind je hieronder de scenario’s. Deze worden aangepast als blijkt dat er alleen regionaal mag worden gespeeld.

Standaardteams (1e teams Dames en Heren)
De competities worden, zodra het weer is toegestaan, na twee tot drie weken voorbereidingstijd hervat en kunnen doorlopen tot eind juni of begin juli. Voor alle competities geldt dat de competitieleiding ernaar streeft dat de halve competitie (d.w.z. dat iedereen één keer tegen elkaar heeft gespeeld) minimaal wordt afgerond zodat dit seizoen ook wordt geëindigd met een kampioen, promotie en degradatie.

Overige seniorenteams (incl. Jong Senioren, 30+, 35+ en 45+)
De competities worden, zodra het weer is toegestaan, hervat rekening houdend met één voorbereidingsweekend waarin geoefend kan worden tegen andere verenigingen. De competitieleiding streeft ernaar dat alle teams (die in poules van 12 of 10 spelen) minimaal nog vier tot zes wedstrijden spelen zodat de halve competitie kan worden afgerond. Mocht dat lukken, dan zijn ook de normale promotie en degradatieregelingen van kracht. Voor teams die spelen in een competitie in poules van zes wordt ernaar gestreefd deze hele competitie van tien wedstrijden af te ronden. Voor teams spelend in poules van acht wordt de situatie specifiek bekeken zodra bekend is wanneer de competitie weer kan worden hervat.

Juniorenteams (A tot en met D)
De competities worden, zodra het weer is toegestaan, hervat rekening houdend met één voorbereidingsweekend waarin geoefend kan worden tegen andere verenigingen. De competitieleiding streeft ernaar dat ieder team in elk geval dit seizoen dan nog minimaal een halve competitie (vijf wedstrijden) speelt. Dit is haalbaar voor de zomervakanties ook als er pas in de loop van mei weer mag worden gespeeld.

Jongste Jeugd
De speelreeksen worden, zodra het weer is toegestaan, hervat. Het format zal worden aangepast aan het nog aantal beschikbare weken tot de zomervakanties zodat de Jongste Jeugd nog zoveel mogelijk wedstrijdjes kan spelen. Ook als pas in mei weer mag worden gespeeld, kunnen nog voldoende wedstrijden worden aangeboden tot aan de zomervakanties.