Clubinfo geschiedenis - accommodatie

 

1960
Het begon allemaal op een gemeentelijk sportveldje achter het gymnastieklokaal aan de Houtlaan. Een veld zo klein dat de leden werd geadviseerd geen kinderen mee te nemen "daar dit zeer gevaarlijk is". Verder moest er zoveel mogelijk geoefend worden op het achterste gedeelte van het terrein, omdat het voorste gedeelte voor de scholen in goede staat moest blijven.

12-03-1960
Dit Houtlaan-tijdperk duurde gelukkig maar heel kort: met ingang van 12 maart 1960 bouwden de Graspiepers hun nest op het Philips-terrein in de hoek Lange West- Noorderhogeweg. Daar stond een lege boerderij te wachten op de sloper, met daarnaast een terrein waarop een hockeyveld kon worden uitgezet plus nog een oefenruimte ernaast. De goede contacten met Philips waarborgden een voor die tijd uitstekend onderhoud. De boerderij op het Philips terrein, hoek lange West- Noorderhogeweg, werd gebruikt als kleedhokken.

22-11-1960
Voor het speelklaar krijgen van de velden bleek al spoedig dat er in het weekend zoveel te doen was dat er op 22 november 1960 werd besloten dat een bestuurslid met nog enkele seniorleden bij toerbeurt dienst zou moeten doen: de geboorte van de bestuursdienst.

Begin 1962
Begin 1962 viel de fraaie boerderij onder slopershanden en vond men onderdak in een kelder onder het Philipsgebouw.

Oktober 1962
De uitbreiding van Philips was goed voor Drachten maar slecht voor de Graspiepers die al in 1961 werd aangezegd dat het veld zou moeten worden opgeofferd aan de uitbreiding van de fabriek. De gemeente was ondertussen al bezig met de aanleg van het sportveldencomplex aan de Zuiderhogeweg, maar dat zou niet eerder bespeelbaar zijn dan het seizoen 1963/1964. Het bestuur vreesde zonder veld te komen zitten en zocht naar alternatieven. (hockey-korfbal samen op nieuwe sportpark in Opeinde, een veld achter Het Witte Huis in Olterterp, besprekingen met tennisvereniging DLTC 'iets' samen te doen in de Folgeren) Dit alles bleek niet 'levensvatbaar' en het voorstel van De Stichting Sportpark Drachten (voorloper van Sportraad Smallingerland) het sportveld van het Drachtster Lyceum haalde het wel. Dit veld mocht gebruikt worden op voorwaarde dat het veld niet mag worden gebruikt tijdens de kerkdiensten van het Apostolisch Genootschap, 's zondag van 10.00-11.30 en van 16.00-17.00 uur! Op het redelijke veld aan de Torenstraat was het een plezierige tijd maar het was iedereen duidelijk dat dit slechts een tijdelijke oplossing was. Ook werd gebruikt gemaakt van de kleedkamers van het Drachtster Lyceum. Zeer luxueus met centrale verwarming, douches en wasbakken.


Mei 1962
De in mei 1962 vage toezegging dat er op de Sportlaan twee/drie velden beschikbaar zouden komen voor hockey werd in pas eind 1963 in de Pieper bekend gemaakt.

07-03-1964
Op 7 maart 1964 werden de (drie) velden inderdaad voor training en wedstrijden vrijgegeven. De tegenstelling met de accommodatie die men na de verhuizing naar de Sportlaan in maart 1964 aldaar aantrof was des te schrijnender: vier houten keten van de Grontmij 2 voor ons en 2 voor de Korfbal, zonder water, toiletten en verwarming maar met kieren.

31-03-1964
De bouwvergunning voor de al op 31 maart 1964 goedgekeurde bouwplannen voor een clubgebouw voor hockey en korfbal werd verleend op 19 juli 1965.

02-08-1965
Op 2 augustus 1965 werd de eerste spade in de grond gezet en op 11 juni 1966 was de officiële opening van het nieuwe clubhuis. Na de opening moest er nog heel wat gebeuren: meubilair aanschaffen, vouwwand tussen hockey en korfbal (via de Lawei aangeschaft) en gordijnen zorgden voor de aankleding van het nieuwe clubgebouw.

November 1966
In november 1966 kwam pas het bruggetje (verzamelplaats bij uitwedstrijden) gereed en werd de officiële toegang van ons complex. Aan de overzijde van het bruggetje lag nog een reserveveld dat nauwelijks gebruikt werd. Vanaf november 1967 werd dit veld in de huurovereenkomst met de gemeente opgenomen. Vier jaar lang diende dit veld als hoofdveld. Eind jaren zeventig hebben we afstand gedaan van dit veld en de velden gelegen tussen de nieuwe korfbal-accommodatie en de onze werden gehuurd. Graspiepers beschikte toen over vijf velden.

14-02-1968
Doordat de Philipskantine door een verbouwing ongeschikt was geworden voor sportactiviteiten (o.a. zaalhockey) was men maar wat blij dat op 14 februari de Sporthal aan de Sportlaan werd geopend. Al snel bleek dat zaalhockey op die vloer niet gespeeld mocht worden. Dat betekende dat de Graspieperteams zich uitsluitend in vreemde contreien vertoonden, zoals de Friese competitie in de Friesland Hal in Leeuwarden.

1971
In 1971 werd op kosten van de Gemeente een complete centrale verwarming en warmwatervoorziening aangelegd.

1973
Er werd een tweede Sporthal in Drachten gebouwd. Hier kon men wel zaalhockeyen. Dus vanaf die jaren wordt er volop door de Graspiepers in de zaal gespeeld.

1977
Al in 1970 kregen de bestuursleden de opdracht na te denken over hoe het clubhuis te veranderen als de korfballers naar hun nieuwe complex verhuizen. Dat pas in 1977 de bouwcommissie werd benoemd geeft wel aan dat de oorspronkelijke planning van de korfballers wat anders is verlopen.

Januari-mei 1980
In de winter en het voorjaar van 1980 werd ons clubgebouw door de leden verbouwd. De twee helften van de bar werd verbouwd tot één grote bar en de toiletten in gang werden aangelegd. De kleedkamers werden gerenoveerd en de Graspiepers was trotse bezitter van een ruim clubhuis met 5 kleedkamers. Op zaterdag 10 mei werd het nieuwe clubhuis feestelijk (her)opend door vader Coen (langste lid-aan-een-stuk) en zoon Dirk Jan Vellinga (bijna jongste lid).

1985
In 1985 werd de tennisvereniging 'De Beampipers" opgericht. Zij huurden tijdens het tennisseizoen ruimte in ons clubhuis en gebruikten dit als hun onderkomen. In dit jaar werd ook het eerste (zandingestrooide) kunstgrasveld aangelegd. Hiermee waren we als vereniging koploper in district Noord Nederland.

1990
In Nederland werden door bijna alle verenigingen de echte grasvelden  'ingeruild' voor kunstgrasvelden.

Nadat het eerste veld al vijf jaar 'oud' was, werd tijdens een Bijzondere Ledenvergadering in 1990 besloten een nieuw (zandingestrooid) kunstgrasveld aan te leggen naast het oude veld.

1991
In 1991 werd dit veld feestelijk geopend. De Graspiepers was nu de trotse bezitter van twee kunstgrasvelden. Met twee kunstgrasvelden kun je een beter speelschema maken en werden de velden tussen de Korfbal en Graspiepers overbodig.

1995(?)
Tennisvereniging De Beampipers heeft een eigen accommodatie gebouwd en maken dus geen gebruik meer van onze accommodatie.

1998
De levensduur van het eerste kunstgrasveld zal zo ongeveer 10 jaar bedragen. Dus in 1995 zou er een nieuw veld moeten worden aangelegd. Maar door goed onderhoud (o.a. van leden) werd pas in 1998 duidelijk dat het veld vervangen diende te worden.

Zomer 1999
In den lande werden bij (middel)grote verenigingen nieuwe waterkunstgrasvelden aangelegd. De Graspiepers besloot na veel denk- en rekenwerk ook zo'n waterveld aan te leggen. In de zomermaanden van 1999 werd het eerste veld 'gesloopt' en vervangen door een nieuw waterkunstgrasveld.

06-11-1999
Op 6 november werd door de allerjongste Graspiepertjes samen met International Bram Lomans het veld geopend. Daarmee was Graspiepers destijds de eerste hockeyvereniging in het Noorden de trotse bezitter van zo'n veld. 

2004/2005
De eerste plannen voor een geheel nieuw clubgebouw worden uitgewerkt.

2005/2006
Tijdens de ALV in oktober is besloten nog niet over te gaan tot nieuwbouw. De bouwcie gaat echter wel door maar de planning wordt wellicht enkele jaren vooruit geschoven.

2007/2008
Tijdens de ALV en een bijzondere ALV in oktober en november geven de leden het bestuur toestemming de financiële plannen rondom de nieuwbouw uit te voeren. In december krijgt de vereniging van het gemeentebestuur groen licht voor de plannen van de bouw van een nieuw clubhuis langs de Sportlaan.

2008/2009
Op 31 januari 2009, twee dagen na de 49e verjaardag van de Graspiepers, werd met handkracht symbolisch de, door de Mix F spelers/speelsters geverfde, eerste paal geslagen door een achttal jeugdleden. Hiermee is de nieuwbouw voor het nieuwe clubhuis in gang gezet. In mei 2009 heeft erelid Elsbeth Berghuis de eerste steen gelegd. In oktober 2009 heeft de ALV plaats gevonden in het nieuwe onderkomen.

2009/2010
Op de vijftigste verjaardag, 29 januari 2010, van "de Graspiepers" is het nieuwe clubhuis officieel in gebruik genomen. 

2013/2014
Tijdens dit seizoen is er een begin gemaakt met geldacties ten behoeve van de aanleg van twee nieuwe velden. Indien er genoeg geld is binnen gehaald kan in het seizoen 2014/2015 begonnen worden met de aanleg. De vele acties, veiling, schijt je rijk, 24 uurs hockey, Gooische Bingo, eierenactie MD1, lege flessenactie jongste jeugd en de sponsorloop, hebben plm 40.000 euro opgebracht.

2014/2015
Augustus 2014: De overeenkomst tussen de gemeente Smallingerland en de stichting Kohodra – de eigenaar van ons clubhuis en de velden – is getekend. De gemeente zal nu de aanbesteding voor de nieuwe velden in gang zetten. De insteek is in 2015 te komen tot de vernieuwing van ons huidige waterveld en de aanleg van een semiwaterveld op de plaats van ons huidige zandveld.

Zomer 2015
Op 15 juni 2015 is er een begin gemaakt met de aanleg van twee nieuwe velden: een semi- en een waterveld. Op vrijdag 4 september werden beide velden goedgekeurd voor de competitie.

5 september 2015
Op zaterdag 5 september zijn beide velden feestelijk geopend door wethouder Jos van der Horst en de kabouters.

September 2020
De veldverlichting wordt vervangen door LED verlichting. Alle oude armaturen zijn vervangen door moderne LED lampen.


 

 

 

Koop een lot, steun de Graspiepers!

Agenda

Nog geen agenda punten.

Agenda van de week

Nog geen agenda punten.