Clubinfo - Contactgegevens


Bestuur DMHC "de Graspiepers":

Voorzitter:
Dirk Baron 

Secretariaat:
NN

Penningmeester:
Warner Veltman

Hockey:

Evenementen/ledenwerving:
Femke Verhoef

Accommodatie:
NN

Communicatie:
NN
Overige contactgegevens:

Algemeen:
Secretariaat

Ledenadministratie:
Hilda Gaastra 

Wedstrijdsecretariaat:
- algemeen/senioren: Jelle Venema
- junioren: Arjan Wesseling
- jongste jeugd: Diederick-Jan van Diemen Arbeiter

Hockey: 
- technisch manager: Jos van Kimmenaede
- kabouters: Heleen Ploeg
- jongste jeugd: Cindy Loman en Jord Wessels
- junioren: Laura Bosman (jongens BC) en   Jacob van Dijk (meisjes ABC)
- senioren: NN
- trimhockey: Karin Walinga a.i.

- beheer keepersmaterialen: Ekko Klein

- arbitrage voorzitter (opleiding/begeleiding): Joost de Vries
- arbitrage aanwijzing senioren/junioren: NN

Barcommissie:
Claudia Dantuma

Bardiensten:

Beheer clubhuis:
Bianca Vis (tel: 06-21966779)

Communicatie:
- redactie website, Pieper Nieuwsbrief, Pieper Magazine: 
Karin Walinga
- social media, pers, pr: Karin Walinga en Femke Verhoef
- beheerder LISA en clubapp/MijnGraspiepers: Karin Walinga

Sponsoring (De Pucie):
Reinier Boxum

Vrienden van de Graspiepers:

Vertrouwenspersoon:
Dhr. drs. M. van Bracht, huisarts.
Telefoon: 0512-515003Clubhuis DMHC "de Graspiepers"
Sportlaan 8
9203 NW Drachten
tel: 0512-515152

Bekijk ook onze Facebook en Instagram accounts.

Ons KvK nummer is 40002649.