Nieuws

Algemene Leden Vergadering

Beste ereleden, leden van verdiensten, leden, donateurs en belangstellenden van DMHC "de Graspiepers",


Het bestuur van DMHC "de Graspiepers” nodigt al haar leden, ereleden, leden van verdienste, donateurs en belangstellenden van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op 19 juni a.s. in het clubhuis. Aanvang 20.00 uur.

 

In de bijlage tref je de agenda van deze vergadering aan. De bijbehorende stukken alsmede de agenda zijn per mail verstuurd naar alle leden.

 

Wij zien u graag op woensdag 19 juni a.s.

 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van DMHC "De Graspiepers”

 
Bijlage
 
Nieuws afbeelding