Nieuws

Bestuursmededelingen

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Eind mei gaat een nieuwe wet op de privacy in werking. Dat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De regels voor het verwerken van persoonsgegevens onder de AVG zijn strenger dan de nu geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe regels bepalen dat elke vereniging in kaart moet brengen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Het gaat daarbij om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met die gegevens en wat doet de vereniging om ze te beschermen? Zaken die tot nu eenvoudig en "toch logisch” waren, moeten vanaf 25 mei vaak expliciet worden opgeschreven en afgesproken.

"de Graspiepers” gebruikt het ledenregistratie systeem LISA. Daarin worden de gegevens uit het inschrijfformulier opgeslagen en je verdere "hockeylevensloop” gevolgd: je indeling in teams, je begeleidingshistorie, uitslagen, de behaalde hockeydiploma’s, de ontwikkeling van je hockeyvaardigheid etcetera. Deze persoonsgegevens worden door de club nu al veilig en zorgvuldig verwerkt, AVG vraagt een aantal zaken nog beter te regelen.Deze persoonsgegevens worden door de club nu al veilig en zorgvuldig verwerkt, AVG vraagt een aantal zaken nog beter te regelen.

 

Wat verandert er voor Graspieper leden en vrijwilligers?

Er moet een overeenkomst zijn tussen het lid of vrijwilliger en de club. Daarin is vastgelegd welke gegevens en met welk doel worden geregistreerd en hoe er met je gegevens wordt omgegaan. In de basis is dat het bestaande Inschrijfformulier, maar deze moet worden uitgebreid met de "Graspiepers Privacy verklaring”.

Deze verklaring beschrijft welke gegevens de DMHC "de Graspiepers” verwerkt, met welk doel, en hoe lang de gegevens worden bewaard. Ook is er een paragraaf hoe we met op de club genomen foto’s etc. omgaan. Verder wordt beschreven welke andere partijen de persoonsinformatie ontvangen en waarom. (Bijv. de KNHB) Tenslotte worden de rechten van de leden beschreven: inzage, correctie en verwijdering.

Nieuwe leden onderschrijven deze verklaring bij het inschrijven als nieuw lid.

Voor bestaande leden geldt ook dat de privacyverklaring moet worden geaccepteerd, omdat anders onvoldoende wettelijke grondslag is voor het opslaan en verwerken van de lid-gegevens.

We vragen dan ook alle leden en vrijwilligers om de Graspiepers privacy verklaring na doorgelezen te hebben en deze te accepteren. Voor minderjarige leden vragen we de ouders/verzorgers dit te doen.

De privacyverklaring wordt in de loop van Mei verstuurd naar alle leden. Hiervoor hebben we een speciaal mailadres aan laten maken: [email protected]

 

Wanneer er nu al vragen zijn kun je je vragen of opmerkingen aar dit adres sturenNieuws afbeelding